Oferta

Zawór zwrotny z rewizją typ KZR

Cechy :

 • jednokierunkowy przepływ medium
 • krótka długośc zabudowy
 • mały ciężar
 • maksymalne ciśnienie roobocze Ps=2,5 MPa
 • najwyższa dopuszczalna temperatura Ts = 120oC
 • nie wymaga konserwacji
 • opcjonalnie z przeciwwagą (i osłoną)
 • łatwy dostęp do wnętrza

Przykładowe zastosowania :

 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • oczyszczalnie ścieków
 • instalacje przemysłowe do przesyłu wody zimnej, gorącej

Element Wykonanie materiałowe
Korpus

żeliwo szare EN-GJL-250 / żeliwo sferoidalne EN-GJS-400

epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm

Pokrywa żeliwo szare EN-GJL-250 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
Dżwignia klapy żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Klapa żeliwo szare EN-GJL-250 / stal nierdzewna 1.4006
Uszczelka EPDM / NBR

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe