Oferta

Zastawka kanałowa typ TZK

Cechy :

 • montaż w kanale
 • pełnoprzelotowa, brak stref martwych
 • prosta i bezpieczna obsługa
 • wymienne uszczelnienie
 • niskie momenty obrotowe
 • lekka konstrukcja
 • prosty montaż
 • wysoka trwałość i niezawodność

Przykładowe zastosowania :

 • oczyszczalnie ścieków
 • obiekty melioracyjne
 • sieci kanalizacyjne
 • obiekty hydrotechniczne
 • spusty zbiornikowe
 • przepompownie ścieków
 • ochrona przeciwpowodziowa

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe