Oferta

Klapa zwrotna z przeciwwagą typ KZP

Cechy :

  • jednokierunkowy przepływ medium
  • montaż kołnierzowy
  • uchwyt ułatwiający montaż
  • samoczynne zamknięcie klapy na skutek parcia czynnika na klapę

Przykładowe zastosowania :

  • przepompownie ścieków
  • oczyszczalnie ścieków
  • stacje uzdatniania wody
  • wodociągi i kanalizacje

Element Wykonanie materiałowe
Korpus żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
Dysk żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
Wał stal nierdzewna 1.4021
Dżwignia stal węglowa ST 37
Uszczelka EPDM / NBR

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe