Oferta

Klapa burzowa typ TKB

Funkcje :

  • zapewnia jednokierunkowy przepływ medium

Przykładowe zastosowania :

  • oczyszczalnie ścieków
  • przepompownie
  • obiekty melioracyjne
  • obiekty portowe, nabrzeża

Typy klap burzowych Charakterystyka Nr karty katalogowej
TKB-A do montażu na króćcu lub na ścianie zbiornika 4.2.1.
TKB-BA z przeciwwagą, do montażu na króćcu 4.2.2.
TKB-BB z przeciwwagą, do montażu na ścianie zbiornika 4.2.3.zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe