Oferta

Zasuwa nożowa typ TDO

Cechy :

 • zredukowane momenty obrotowe
 • wysokie ciśnienia robocze
 • szczelność w obu kierunkach przepływu
 • trzpień niewznoszący do armatury z napędem ręcznym
 • łatwe i szybkie przezbrajanie napędów
 • armatura pełnoprzelotowa, brak stref martwych
 • wymienne uszczelnienie mały ciężar i krótka długość zabudowy
 • dowolne położenie robocze

Przykładowe zastosowania :

 • oczyszczalnie ścieków
 • przepompownie ścieków
 • sieci kanalizacyjne
 • obiekty melioracyjne
 • stacje przesypowe materiałów sypkich
 • przemysł celulozowo - papierniczy
 • przemysł spożywczy i piwowarski
 • przemysł metalurgiczny i górnictwo
 • przemysł chemiczny
 • zabudowa podziemna

Maksymalne ciśnienia robocze    Pr
 DN  50  65  80  100 125   150  200  250  300  350  400  500  600  700  800  900 1000   1200
 Pr*(MPA)  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.6  0.6  0.6  0.6  0.2  0.2  0.2  0.2

 0.2

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe