Oferta

Przepustnica centryczna typ TCB

Cechy :

 • pełna szczelność w obu kierunkach przepływu
 • niskie opory przepływu, brak stref martwych
 • trzpień jednoczęściowy
 • wydłużona szyjka umożliwiająca izolację rurociągu wraz z armaturą
 • łatwe i szybkie przezbrajanie napędów
 • zabudowa w dowolnym położeniu
 • mały ciężar i krótka długość zabudowy
 • prosta i bezpieczna obsługa

Przykładowe zastosowania :

 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • wodocągi i kanalizacje
 • przemysł spożywczy i piwowarski
 • przemysł papierniczy
 • stacje przesypowe materiałów sypkich
 • budownictwo okrętowe

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe