Oferta

Zwężka dwukołnierzowa FFR zeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn dn L (mm)
80 50 120
80 65 110
100 50 150
100 80 120
150 80 160
150 100 160
200 80 200
200 100 200
200 150 150
250 100 250
250 150 200
250 200 160
300 150 250
300 200 200
300 250 160
400 150 350
400 200 300
400 250 260
400 300 200
400 350 160
500 400 200
600 400 300
600 500 200
800 600 300
1000 800 700
1200 1000 790

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe