Oferta

Zwężka dwukielichowa MMR żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn dn L (mm)
100 80 90
150 80 190
150 100 150
200 100 250
200 150 150
250 150 250
250 200 150
300 150 350
300 200 250
300 250 150
400 300
500 400

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe