Oferta

Trójnik trzykielichowy MMB żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn dn L (mm) L1 (mm)
100 80 170 95
100 100 190 95
150 80 180 120
150 100 200 125
150 150 260 130
200 80 180 145
200 100 200 150
200 150 260 155
200 200 320 160
250 100 200 170
250 150 260 175
250 200 320 185
250 250 380 190
300 150 260 205
300 200 320 205
300 250 375 210
300 300 440 220

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe