Oferta

Łuk dwukołnierzowy FFK żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L (mm)
80 (11o) 70
80 (22o) 90
80 (30o) 100
80 (45o) 110
100 (11o) 65
100 (22o) 75
100 (30o) 85
100 (45o) 100
150 (11o) 80
150 (22o) 90
150 (30o) 100
150 (45o) 125
200 (11o) 40
200 (22o) 105
200 (30o) 120
200 (45o) 145
250 (11o) 50
250 (22o) 95
250 (30o) 140
250 (45o) 150
300 (11o) 90
300 (22o) 125
300 (30o) 150
300 (45o) 180
400 (11o) 125
400 (45o) 220
500 (22o) 180
500 (30o) 200
500 (45o) 250
600 (22o) 190
600 (30o) 220
600 (45o) 290
800 (11o) 260
800 (45o) 290
800 (22o) 305
800 (30o) 345
800 (45o) 450
1000 (11o) 632
1000 (22 o) 632
1000 (30o) 632
1000 (45o) 632

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe