Oferta

Łuk dwukielichowy MMK żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L(mm)
80 (11o) 30
80 (22o) 40
80 (30 o) 50
80 (45 o) 60
100 (11o) 30
100 (22o) 40
100 (30 o) 55
100 ( 45o) 65
150 (11o) 55
150 (22o) 70
150 (30o) 75
150 (45o) 75
200 (11o) 40
200 ( 22o) 65
200 (30o) 80
200 (45o) 90
250 (11o) 55
250 (22o) 80
250 (30 o) 80
250 (45o) 110
300 (11o) 55
300 (22o) 85
300 (30o) 110
300 (45o) 150
400 (11o) 65
400 (22o) 110
400 (30 o) 130
400 (45o) 185
500 (11o) 75
500 (22o) 130
 500 (30o)  180
 500 (45o)  240
 600 (11o)  85
 600 (22o)  150
 600 (30o)  215
 600 (45o)  285
 800 (11o)  110
 800 (22o)  195
 800 (30 o)  195
 800 (45o)  370
 1000 (11o)  130
 1000 (22o)  240
 1000 (30o)  240
 1000 (45o)  460
 1200 (11o)  150
 1200 (30o)  285
 1200 (45o)  550

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe