Oferta

Króciec jednokołnierzowy F żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L (mm)
80 150,250,350
100 150,250,360
150 175,250,380
200 200,250,400
250 420.500
300 440
400 480,300
500 520
600 560
800 600
1000 600
1200 600

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe