Oferta

Króciec dwukołnierzowy FF żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L (mm)
50 300
500
80 100
200
300
400
500
1000
2000
3000
100 100
200
300
400
500
1000
2000
3000
4000
150 100
200
300
400
500
1000
2000
3000
4000
200 100
200
300
400
500
1000
2000
3000
250 500
1000
2000
3000
300 500
1000
2000
3000
400 500
1000
2000
3000
500 1000
2000
3000
600 500
1000
2000
3000
800 500
1000
2000
3000
1000 500
1000
2000
3000
1200 1000

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe