Oferta

Korek P żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn
80
100
150
200
250
300

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe