Oferta

Kołnierz ślepy X żeliwo sferoidalne bitumizowane

Dn
80
100
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
1200

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe