Oferta

Kolano kołnierzowe ze stopą N żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L (mm)
80 165
100 180
150 220
200 250
250 300
300 400
400 500
500 600
600 700
800 900

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe