Oferta

Kolano dwukołnierzowe Q żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powloka cementowa

Dn L (mm)
80 160
100 180
150 210
200 250
250 300
300 350
400 500
500 600
600 700
800 890
1000 1300
1200 1500

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe