Oferta

Kolano dwukielichowe MMQ żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L (mm)
80 98
100 120
150 160
200 220
250 240
300 280
400 400
500 500
600 600
800 820
1000 1020

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe