Oferta

Kieliszek E żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn L (mm)
80 80
100 80
150 100
200 100
250 160
300 150
400 160
500 170
600 180
800 200
1000 220
1200 240

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe