Oferta

Czwórnik kołnierzowy TT żeliwo sferoidalne bitumizowane wewnątrz powłoka cementowa

Dn dn L (mm) L1 (mm)
100 100 320 160
150 150 400 200
200 200 450 225
250 250 600 300
300 300 680 340
400 400 900 450
500 500 900 450
600 600 1100 550

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe