Oferta

Zdrój uliczny 8001


Zastosowanie:

Podłączenie do instalacji wodociągowych - celem poboru wody

Montaż:

zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych

karta katalogowa

 instrukcja obsługi

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe