Oferta

Zasuwa pierścieniowa z trzpieniem wznoszącym 2117


Zastosowanie:

W instalacjach wodnych, powietrza, spalin, ropy i ropopochodnych oraz innych płynów obojętnych chemicznie.

Montaż:

w pozycji poziomej lub pionowej

karta katalogowa

 instrukcja obsługi

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe