Oferta

Zasuwa pierścieniowa 2113


Zastosowanie:

Wodne instalacje o ciśnieniu nominalnym PN 1,6 (1,0), (0,6) MPa; temp. do 120oC, (150oC)

Montaż:

w pozycji poziomej lub pionowej

karta katalogowa

instrukcja obsługi


zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe