Oferta

Studnia Wodomierzowa Kajma II mrozoodporna


Zastosowanie:

W instalacji wodociągowej do montażu wodomierza: DN15; DN20; DN25 i łatwego odczytu

Montaż:

Przyłącza do sieci wodociągowej z możliwością odczytu wskazań wodomierza poza posesją. Zalecany montaż w trawnikach lub chodnikach. W przypadku konieczności montażu w ciągach komunikacyjnych należy studnię montować pod włazem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości.

karta katalogowa instrukcja obsługi

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe