Oferta

ŁĄCZNIK RUROWY MAXIFIT 9151Zastosowanie:

Podłączenie rurociągów wykonanych na bosych końcach rur, żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych oraz rur PVC

Montaż:

Montaż jest możliwy w dowolnej pozycji.

karta katalogowa  instrukcja obsługi

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe