Oferta

Króciec z opaską do nawiercania 3050, 3100, 9330


Zastosowanie:

Podłączenie do instalacji wodnej pitnej lub przemysłowej prowadzonej rurami twardymie, np. żeliwne, azbestowo - cementowe.

Montaż:

Wyrób można montować na rurociągu w dowolnej pozycji

karta katalogowa

instrukcja obsługi

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe