Oferta

Właz TRAFFIC 600


Zastosowanie:

Właz kanałowy w klasie D 400 spełniający wymogi normy PN EN 124, okrągły, rama z kołnierzem, prześwit 605 mm, uszczelka tłumiąca HYDROpren wewnątrz ramy, rama: żeliwo sferoidalne, pokrywa: wypełnienie betonowe.

 karta katalogowa

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe