Oferta

Właz BEGU


Zastosowanie:

Właz kanałowy w klasie D 400 spełniający wymogi normy PN EN 124, okrągły, prześwit 610 mm, rama z uchwytami na zbieracz zanieczyszczeń, rama wykonana z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa i betonu; opcjonalnie z wentylacją i uszczelką tłumiącą HYDROpren.

 karta katalogowa

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe