Oferta

Łącznik rurowy z pierścieniem zaciskowym dla rur PE - SR5 DIAMANT


Zastosowanie:

Korpus bez ogranicznika wewnątrz pozwala połączyć dwie rury PE lub PVC o tej samej średnicy zewnętrznej i przesunąć łącznik na rurociągu. Uszczelnienie i pierścień zaciskowy: od ∅40 do ∅140 i ∅180 do ∅200- mosiężny pierścień zaciskowy zintegrowany z uszczelką i równocześnie zaciskający się w celu zapewnienia blokady łącznika na rurze i doskonałego uszczelnienia (projekt opatentowany). ∅160 i ∅225 do ∅315 - wyprofilowana uszczelka i stożkowy pierścień zaciskowy ∅ docisk sukcesywny w celu zapewnienia blokady łącznika na rurze i doskonałego uszczelnienia.


karta katalogowa


zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe