Oferta

TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY PE100/PE80 - czarny Gaz 10 Bar Woda 16 Bar

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe