Oferta

Wskaźniki położenia WSH 10.1 - WSH 16.1

Wskaźniki położenia WSH 10.1

Dla zaworów sterowanych ręcznie możliwe jest dostarczenie i wyświetlenie informacji o położeniu zaworu.

Istnieją aplikacje gdzie np. zawór może otwierany podczas gdy inny jest w tym samym czasie zamykany.

Wskaźnik położenia WSH dla zaworów sterowanych ręcznie jest odpowiedni do takich zastosowań.

Właściwości produktu:

 • Odpowiednie do przenoszenia sił osiowych 
  (z przyłączem typu A)
 • Możliwość zamocowania co każde 90°

Warunki otoczenia:

 • Wysoka jakość obudowy ochronnej
 • Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Szeroki zakres temperatur otoczenia

Funkcje:

 • Ciągłe wskazanie położenia (mechaniczne)
 • Generowanie sygnału położenia końcowego dla 2 - 500 obrotów (opcja do 2000 obrotów)
 • Generowanie dwóch dodatkowych sygnałów położeń pośrednich, jeden w kierunku OTWÓRZ i jeden w kierunku ZAMKNIJ (opcja)
 • Ciągły monitoring kierunku obrotów transmitowany do sterowni (opcja)

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe