Oferta

Wersje przeciwwybuchowe sterowników AUMA MATIC AMExC i AUMATIC ACExC

SAExC 07.1 - SAExC 16.1 
z AUMATIC ACExC 01.1

II2G EEx de IIC T4
II2G c IIC T4

Wersje przeciwwybuchowe sterowników AUMATIC AMExC

SGExC 05.1 - SGExC 12.1 
z AUMA MATIC AMExC 01.1

II2G EEx de IIC T4
II2G c IIC T4

Wersje przeciwwybuchowe sterowników AUMA MATIC AMExC

Spoglądając wstecz na ponad 30 letnie doświadczenie, AUMA zdobyła wszechstronną wiedzę o pracy w strefach zagrożenia wybuchowego. Wraz z systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 i CD 94/9/EC, AUMA spełnia wszystkie wymagania dla produkcji i sprzedaży produktów z ochroną przeciwwybuchową.

AUMA MATIC AMExC 01.1 i AUMATIC ACExC 01.1, dwa sterowniki ze zintegrowanym pulpitem sterowania miejscowego, dostępne są dla napędów wieloobrotowych SA ... EdxC 07.1 - SA ... ExC 16.1 oraz dla napędów niepełnoobrotowych SGExC 05.1 - SGExC 12.1.

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe