Oferta

Napędy regulacyjne wieloobrotowe SAR 07.1 - SA 30.1


Napędy regulacyjne SAR 07.1

Napędy regulacyjne SAR 25.1

Napędy wieloobrotowe SAR 07.1 - SAR 30.1 otwórz-zamknij są przystosowane do pracy przerywanej S4 - 25 %. Dostępne są także specjalne wersje S4 - 50 % oraz S5 - 25 %.

Napędy z zakresu SAR 07.1 - SAR 16.1 mogą być łączone z różnymi  sterownikami. Od prostych sterowników OTWÓRZ-ZAMKNIJ poprzez wersje z mikrokontrolerem płytką logiki czy interfejsem fielbus.

Właściwości produktu:

 • Moment napędowy w zakresie od 15 Nm do 4 000 Nm
 • Moment regulacyjny w zakresie od 15 Nm do 1 600 Nm
 • Maksymalna liczba cykli 1200 c/h
 • Prędkość na wyjściu od 4 do 45 obr/min
 • Mikrołączniki drogowe i momentowe
 • Dostępne silniki 3-fazowe i 1-fazowe AC
 • Kółko do sterowania ręcznego

Warunki otoczenia:

 • Wysoka jakość obudowy ochronnej
 • Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Szeroki zakres temperatur otoczenia

Opcje:

 • Mikrołączniki w wersji tandemowej
 • Elektroniczny nadajnik położenia
 • Magnetyczny układ pomiaru drogi i momentu
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

Przyłącza:

 • Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą AUMA 
  (opcja: połączenia skręcane)
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach
 • Przyłącza mechaniczne zgodnie normami ISO i DIN

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe