Oferta

Napędy niepełnoobrotowe SG 05.1 - SG 12.1

Napędy niepełnoobrotowe SG 05.1

Napędy niepełnoobrotowe SG .1 otwórz-zamknij są przystosowane do pracy dorywczej S2 - 15 min. Dostępne są także specjalne wersje ze zredukowanym momentem S2 - 30 min.

Napędy mogą być łączone z różnymi  sterownikami. Od prostych sterowników OTWÓRZ-ZAMKNIJ poprzez wersje z mikrokontrolerem płytką logiki czy interfejsem fielbus.

Właściwości produktu:

 • Moment napędowy w zakresie od 100 Nm do 1 200 Nm
 • Kąt obrotu od 80° do 110°
 • Czas przesterowania 90° od 4 s do 70 s
 • Mikrołączniki drogowe i momentowe
 • 3-fazowe i 1-fazowe silniki AC i silniki DC
 • Kółko ręczne
 • Mechaniczny wskaźnik położenia  

Warunki otoczenia:

 • Wysoka jakość obudowy ochronnej
 • Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Szeroki zakres temperatur otoczenia

Opcje:

 • Odchyłki od standardowego kąta obrotu
 • Mikrołączniki położeń pośrednich
 • Mikrołączniki w wersji tandemowej
 • Elektroniczny nadajnik położenia
 • Magnetyczny wskaźnik drogi i momentu obrotowego
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

Przyłącza:

 • Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą AUMA (opcja: połączenia skręcane)
 • Przepusty kablowe z gwintami dla różnych dławików
 • Przyłącza mechaniczne zgodnie normami ISO

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe