Oferta

Kombinacje napędów wieloobrotowych SA z przekładniami kątowymi GK lub walcowo-czołowymi GST


Kombinacje napędów wieloobrotowych SA z przekładniami kątowymi GK

Kombinacje napędów wieloobrotowych SA z przekładnią walcowo-czołową GST lub

Jeśli wałek napędowy jest ustawiony pod pewnym kątem do wyjściowego wałka napędowego lub jeśli kierunek jest przesunięty o 90°, należy zastosować kombinację napędu wieloobrotowego SA z przekładnią walcowo-czołową GST lub przekładnią kątową GK.

Właściwości produktu:

  • Moment napędowy w zakresie od 120 Nm do 16 000 Nm
  • Kółko do sterowania ręcznego

Warunki otoczenia:

  • Wysoka jakość obudowy ochronnej
  • Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego
  • Szeroki zakres temperatur otoczenia

Przyłącza:

  • Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą AUMA 
    (opcja: połączenia skręcane)
  • Przepusty kablowe w różnych wersjach
  • Przyłącza mechaniczne zgodnie z normami ISO i DIN

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe