Oferta

Kombinacje napędów wieloobrotowych SA ... z przekładniami ślimakowymi GS

kombinacje napędów wieloobrotowych SA ? z przekładniami ślimakowymi GS

Przez kombinację napędu wieloobrotowego SA z przekładnią ślimakową GS, otrzymujemy napęd niepełnoobrotowy o zwiększonym momencie napędowym. Takie połączenie zastępuje napędy SG i ASR, których momenty maksymalne wynoszą 1 200 Nm lub 500 Nm.

Właściwości produktu:

 • Moment napędowy w zakresie od 250 Nm do 360 000 Nm
 • Kąt obrotu do 100°
 • Czas przesterowania 90° od 9 s do 780 s
 • Ustawialny koniec cyklu
 • Samohamowność
 • Kółko ręczne

Warunki otoczenia:

 • Wysoka jakość obudowy ochronnej
 • Wysoka jakość zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Szeroki zakres temperatur otoczenia

Opcje:

 • Kąt obrotu > 100° lub wieloobrotowy (brak końca cyklu)

Przyłącza:

 • Przyłącze elektryczne poprzez wtyczkę okrągłą AUMA (opcja: połączenia skręcane)
 • Przepusty kablowe z gwintami dla różnych dławików
 • Przyłącza mechaniczne zgodnie normami ISO

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe