Oferta

Trójnik kołnierzowy T i koł.- bosy TKB żeliwo szare lub sferoidalne malowane proKatalog w pliku pdf (strona 1)

Katalog w pliku pdf (strona 2)

Trójniki kołnierzowe i kołnierzowo-bose TKB są stosowane w budowie rurociągów wodnych do rozgałęziania przewodu rurowego oraz do zamontowania armatury.

Dopuszczenia:
Państwowy Zakład Higieny Warszawa
Wymiary zgodnie z PN-EN 545

TRóJNIK KOłNIERZOWY T

Materiał:
żeliwo szare w gat. GJL-250 lub sferoidalne w gat. GJS-500-7.DN DN1 L** L*** H** H*** masa **
(kg)
masa ***
(kg)
50 50 300 150 13,5
80 50 360 17,6 17,6
80 80 360 330 180 165 20,0 16,5
100 50 400 23,4
100 80 400 360 190 175 23,0 19,5
100 100 400 360 200 180 24,0 19,8
125 100 450 202 34,5
125 125 450 225 34,5
150 80 500 440 215 205 40,0 29,0
150 100 500 440 225 210 43,5 30,5
150 125 500 237 45,0
150 150 500 440 250 220 48,0 35,0
200 80 600 240 66,0 41,0
200 100 600 250 70,0 44,0
200 150 600 275 80,0 48,0
200 200 600 300 82,0 53,0
250 80 700 265 85,0
250 100 700 300 91,0 91,0
250 150 700 300 100,0
250 200 700 325 109,0
250 250 700 350 116,0
300 80 800 290 126,0
300 100 800 300 126,0
300 150 800 312 146,0
300 200 800 350 133,0
300 250 800 375 136,0
300 300 800 400 157,0
350 80 850 325 175,0
350 150 850 325 182,0
350 200 850 325 183,0
350 250 850 325 200,0
350 300 850 425 208,0
350 350 850 425 225,0
400 150 900 350 222,0
400 200 900 350 206,0
400 250 900 350 216,0
400 300 900 450 227,0
400 350 900 450 233,0
400 400 900 450 235,0
500 500 1000 500 373,0
600 600 1100 550 440,0
n - liczba otworów
* w przygotowaniau produkcji
** żeliwo szare GJL-250
*** żeliwo sferoidalne GJS-500-7
TRóJNIK KOłNIERZOWO-BOSY TKB

DN DN1 L I D H masa
(kg)
80 80 380 96 90 180 12,0
100 80 420 119 110 190 13,0
100 100 420 119 110 200 14,0
150 80 530 146 160 215 23,0

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe