Oferta

Klucz do hydrantów nadziemnych

Przeznaczenie:

Do otwierania i zamykania hydrantów nadziemnych.


Materiał:


żeliwo sferoidalne gat. GJS500-7


Malowanie:


Zabezpieczenie antykorozyjne - farba bitumiczna czarna


Wykonanie:


Zgodnie z PN-89/M-74091zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe