Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

Instalacje wodociągowe, przemysłowe oraz ścieki

Opis produktu

Korpus i kołnierz wykonane są z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7. Uszczelka o specjalnym kształcie pozwala na łatwe osadzenie rur bez ukosowania.

Ochrona antykorozyjna wykonana została na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN. Łącznik Rurowy RR Multidiameter zapewnia dobre przyleganie nawet w miejscach małych ubytków, nierówności, wżerów będących skutkiem korozji

Zastosowanie

Podłączenie rurociągów wykonanych na bosych końcach rur, żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych oraz rur PVC.

Montaż

Montaż jest możliwy w dowolnej pozycji. Obciąć rurę prostopadle do jej osi i zatępić ostre krawędzie. Poluzować śruby mocujące korpus z kołnierzem. Zwilżyć końcówkę rury i nasunąć łącznik. Dokręcić na krzyż śruby mocujące tak aby zachować osiowe położenie łącznika.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 9102
DTR-9102