Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

2112 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa

Opis produktu

Zasuwa miękkouszczelniona 2112 kołnierzowa wykonana jest z żeliwa sferoidalnego pokrytego powłoką na bazie żywicy epoksydowej, która gwarantuje skuteczną ochronę antykorozyjną. Zasuwa z prostym i gładkim przelotem z klinem zamykającym w 100% elastomerem. Uszczelnienie trzpienia w pokrywie głowicowe (pierścienie O-ring). Śruby łączące wpuszczone ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, korek uszczelniający wykonany jest z mosiądzu prasowanego, który zabezpieczony jest specjalnym pierścieniem. Zasuwa polskiej produkcji poddana testom próby ciśnieniowej wody.

Zastosowanie

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa 2112 przystosowana jest do instalacji wodociągowych, zwłaszcza do wody pitnej, do ścieków sanitarnych i instalacji przemysłowych. Mogą być używane w celu transportu wody pitnej, przemysłowej oraz innych płynów w zakresie temperatur do +70°C. Stosowane także w instalacjach nadziemnych i podziemnych, zasadniczo w rurociągach ułożonych poziomo.

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie od pozycji poziomej do pozycji pionowej.