Menu kategorie
  • Armatura - Sieci wodociągowe
    • Akcesoria
    • Armatura Sanitarna
    • Bramki zraszające
    • Filtry
    • Hydranty
    • Kształtki
    • Kurki kulowe
    • Łączniki
    • Nawiertki
    • Przepustnice
    • Przyłącza domowe
    • Skrzynki
    • Studnie
    • Studnie wodomierzowe
    • Włazy
    • Zastawka
    • Zasuwy
    • Zawory
    • Zawory antyskażeniowe
    • Zawory odpowietrzające
    • Zdroje wody pitnej
  • Armatura - Sieci gazowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurki kulowe
    • Przepustnice
    • Zasuwy
  • Armatura - Instalacje przemysłowe
    • Akcesoria
    • Filtry
    • Kurek kulowy
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory
  • Do armatury - Siłowniki i przekładnie
  • Technika instalacyjna
  • Pozostałe
  • Armatura - pożarnicza
    • Akcesoria
    • Hydranty
    • Przepustnice
    • Zasuwy
    • Zawory zwrotne
Producenci

9007 Obudowa teleskopowa GAZ

Opis produktu

Kaptur trzpienia obudowy teleskopowej oraz sprzęgło zostały wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa, wykonane z polietylenu PE. Pręt ciasno dopasowny do kwadratowego profilu. Sprzęgło mocowane na trzpieniu armatury za pomocą zawleczki. Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem. Istnieje możliwość dopasowania do terenu w podanym zakresie. Zamek oporowy umożliwia ustawienie obudowy na dowolnej wysokości

Zastosowanie

Łatwe i trwałe przedłużenie trzpienia armatury w sposób ruchomy. Sterowanie armaturą odbywa się w zabudowie podziemnej.

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa 9007