Oferta

Kształtki żeliwne

Kształtki żeliwne to rozwiązanie, które znajduje zastosowanie przy budowie wewnętrznych i zewnętrznych grawitacyjnych systemów odprowadzania ścieków w budynkach oraz w obiektach inżynierskich. To również produkt, który znajduje się w naszej szerokiej ofercie armatury przemysłowej. Dzięki wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 wiemy, że produkt, który dostarczamy naszym klientom będzie spełniał wszystkie oczekiwania oraz ostre wymagania jakościowe. Nasze kształtki żeliwne odpowiadają najwyższym wymaganiom technicznym oraz przepisom bezpieczeństwa obowiązującym w budownictwie.

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe