Nowości

HYDRANT PODZIEMNY PEŁNOPRZELOTOWY

8850W instalacjach wodociągowych i p.pożarowych do płukania, opróżniania i monitorowania rurociągu oraz poboru wody. Zabudowuje się w pozycji pionowej na rurociągach poziomych.

karta katalogowa

HYDRANT OZDOBNY Pawełek

Hydrant nadziemny DN80 PN16 - zabezpieczony w przypawelek_zielony_1padku złamania z podwójnym zamknięciem -

typ C - kolumna żeliwna - PAWEŁEK  

Przeznaczenie: Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych

Karta katalogowa

ARMATURA DO PŁUKANIA RUROCIĄGÓW

Armatura_do_p__ukania_ruroci__g__w_8895W instalacjach przesyłu wody do czyszczenia, monitorowania rurociągu, do bezpośredniej zabudowy w ziemi.

karta katalogowa


KUREK DO OPALANIA

W instalacji wodociągowej do pobierania próbek wody, po wcześniejszym zdezynfekowaniu płomieniem palnika.

Dostępny w dwóch średnicach.

Karta katalogowa


zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe