Oferta

Klapa zwotna kanalizacyjna

Kanalizacyjna klapa zwrotna to przedmiot, który ma istotny wpływ na sprawnie funkcjonujący mechanizm sieci kanalizacyjnej bądź melioracyjnej. Dzięki niej możliwe jest skuteczne zabezpieczenie przed cofnięciem wody lub ścieków z powrotem do instalacji. Wszystkie klapy zwrotne znajdujące się w ofercie firmy Rekapol to urządzenia, które wyróżniają się na tle konkurencyjnych konstrukcji. Do ich wykonania używamy materiałów, które charakteryzują się znaczną odpornością na działanie korozji oraz innych agresywnych substancji mogących znajdować się w ściekach. Zapewniamy, że każda nasza przepustnica zwrotna przez wiele lat będzie spełniać swoją pierwotną funkcję.

zawór zaporowo zwrotny przepustnice zaporowe zasuwy nożowe klapa zwotna kanalizacyjna zawory zaporowe grzybkowe nawiertki wodociągowe zasuwy przepustnica międzykołnierzowa hydranty hydranty nadziemne hydranty podziemne zawory zaporowe