Znajdź:

Zasuwy

 kołnierzowe

 miekkouszczelnione

 pierścieniowe / inne

 z napędami

 gwintowane

 kielichowe

 bose

 z zł. ISO

 z końc. do zgrzewania

 nożowe

 do gazu

 kanałowe

 szlamowe

 zastawki

Zawory

 antyskażeniowe

 bezpieczeństwa

 zaporowe

 mieszkowe

 regulujące

 balansowe

 zaporowo-zwrotne

 odpowietrzające

 napow. odpowietrzające

 woda

 ścieki

 pływakowe

 kulowe

 z napędami

 zwrotne

 kolanowe

 kulowe

 grzybkowe

 klapowe

 płytkowe

Przepustnice

 zaporowe

 międzykołnierzowe

 kołnierzowe

 z napędami

 zwrotne / klapy zwrotne

Hydranty

 nadziemne

 podziemne

 retro

 zdrój uliczny

 stojak hydrantowy

Armatura naprawcza i połączeniowa

 łączniki / złącza RK RR

 nasuwki

 opaski naprawcze

 doszczelniacze

 kompensatory / wstawki kompensacyjne

 kołnierze zaciskowe

 kołnierze przejściowe

Przyłącza

 nawiertki wodociągowe

 nasady/ obejmy

 aparat do nawiercania

Obudowy / skrzynki / włazy

 skrzynki wodociągowe

 obudowy

 klucz do zasuw i hydrantów podziemnych

 klucz do hydrantów nadziemnych

 kólka do zasuw

 włazy

Kształtki zgrzewalne

 Kształtki elektrooporowe

 Kształtki doczołowe

Filtry / kosze

 kosze ssawne

 filtry siatkowe/osadniki

 Odwadniacze

Akcesoria / różne

 konsole wodomierzowe

 studnie wodomierzowe

 uszczelki płaskie i z wkładką metal

 tabliczki

 słupki do tabliczek

 śruby
Armatura przemysłowa, zasuwy, hydrant
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright © 1992 - 2008
Projekt i wykonanie: DyalCom